Cookies och användning av nätidentifierare

Vi använder cookies, som är nödvändiga för att OP År webbplats ska fungera pålitligt och tryggt. Dina inställningar för cookies sparas på din webbläsare.  På den här sidan berättar vi också hur cookies fungerar, vilka verktyg vi använder och hur vi skyddar din integritet.

Nödvändiga cookies 

Vi använder nödvändiga cookies för att säkerställa att våra sidor och tjänster fungerar tillförlitligt och säkert samt för att förebygga missbruk. Cookies hjälper dig till exempel att logga in i tjänsten och gör att språkinställningarna fungerar korrekt. Du kan blockera användningen av nödvändiga cookies endast i din webbläsares inställningar.  

Nödvändiga cookies bidrar till utvecklingen av tjänsten som du använder genom att vi exempelvis undersöker hur väl tjänsten tillfredsställer våra kunders behov. De ger oss också statistik om hur tjänsten används. Vi använder statistiken för rapportering om tjänsten och affärsrörelsen.  

 Vi lämnar ut tekniska uppgifter om din webbläsare och terminalenhet till vår partner Adobe, som använder informationen till att utveckla den analystjänst som företaget tillhandahåller för OP och för anonym rapportering. Adobe kan inte koppla den här informationen till din kundprofil. 

Hur fungerar cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din webbläsare. De berättar oss till exempel vilken typ av enhet du använder för att komma åt webbtjänsten och om du har besökt vår webbplats tidigare. 

Om du använder flera webbläsare, kan de ha olika inställningar för cookies. Om flera personer använder samma enhet och webbläsare, gäller de val som en användare gör gällande cookies också för de andra användarna, om cookies inte raderas ur webbläsaren efter varje session.

Vilka verktyg använder vi och hur länge lagras uppgifterna? 

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. Verktygen kan ställa in flera cookies med olika lagringstider. Vi anger den maximala lagringstiden för cookies för varje verktyg.  

Sessionscookies existerar bara under en session, dvs. under ett besök. De raderas automatiskt då du stänger webbläsaren. Sessionscookies hjälper dig till exempel att navigera mellan sidor, att logga in i tjänsten och att använda olika räknare och nätblanketter. 

Permanenta cookies blir kvar för en viss tid i din webbläsare eller enhet också efter sessionen, om du inte tar bort dem tidigare via webbläsarens inställningar. Permanenta cookies använder vi för att förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av dem identifierar webbplatsen din enhet och kommer ihåg dina inställningar, exempelvis ditt språkval, när du besöker webbplatsen igen.

Lista på verktyg

Nödvändiga cookiesLagras högst
Adobe Analytics 
Med Adobe Analytics analyserar vi besökarnas aktivitet och agerande på OP:s egna webbplatser och i OP:s mobilapplikationer. Vi använder dessa uppgifter för utveckling av nya tjänster och affärsutveckling inom OP Gruppen.  
2 år

Din integritet är viktig för oss

Uppgifterna som samlats in med cookies och olika verktyg ägs av de personuppgiftsansvariga i OP Gruppen. Våra samarbetspartner fungerar i regel som personuppgiftsbiträden för OP och OP:s räkning.

För att kunna överlåta uppgifter till tredje part måste vi få medgivande till annonscookies. För användningen av dessa uppgifter svarar tredje part som personuppgiftsansvarig tillsammans med OP eller som separat personuppgiftsansvarig i enlighet med sin egen dataskyddspolicy.  

Webbanalysen av våra digitala tjänster behandlas av OP:s tjänsteleverantör Adobe. Med hjälp av verktyget Adobe Analytics följer vi upp att våra digitala tjänster fungerar korrekt och felfritt och att de svarar mot våra kunders behov. Vi analyserar till exempel felsituationer, användarvolymer och trafiken på OP:s egna webbplatser och i OP:s mobilapplikationer. I utvecklingen av webbanalysen säkerställer vi att integritetsskyddet iakttas.

Adobe tillhandahåller verktyget Adobe Analytics för OP i egenskap av personuppgiftsbiträde. I egenskap av oberoende registerförare använder Adobe även teknisk information som samlas in via Adobe Analytics-kakor (IP-adress, webbläsare och enhetstyp, inställningar, kak-ID, version, språkinställningar) i syfte att testa och förbättra sina produkter. Uppgifterna är pseudonymiserade personuppgifter, och Adobe kan inte identifiera enskilda användare av OP:s webbplats utan använder data i massform. Adobe genererar också helt anonyma rapporter utifrån data som samlas in av företagets företagskunder, till exempel OP, med hjälp av Adobes verktyg. Du kan förbjuda Adobe att använda kakinformation via följande länk under Adobe Experience Cloud: Adobes sekretesscenter.   

Som ett ansvarsfullt företag har vi förbundit oss till att svara för ditt integritetsskydd i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.

Läs mer om hur OP behandlar personuppgifter

I OP Gruppens cookie-principer och då vi ber om cookie-samtycken följer vi den lagstiftning som gäller användningen av cookies samt myndighetsanvisningar och beslut, särskilt:

Europeiska unionens domstolsdom C-673/17 – Planet49

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös evästeisiin annettavasta suostumuksesta (endast på finska)

Läs mer om våra partners och sociala mediers egna dataskyddspolicyer: 

Adobe