Yhdessä yli kaikkien aikojen

OP Ryhmä on ollut mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa jo lähes 120 vuoden ajan. Ryhmän rooli asiakkaiden ja yhteiskunnan tukena on aina korostunut kriiseissä. OP Ryhmän vuosi 2020 -katsaus kertoo, miten OP Ryhmä on toteuttanut perustehtäväänsä ja toiminut asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä tukena poikkeuksellisena vuonna 2020.

OP Ryhmä lyhyesti

OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama, Suomen suurin finanssiryhmä. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP Ryhmän muodostavat 137 osuuspankkia (31.12.2020) sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Yli 2 miljoonaa omistaja-asiakasta omistavat osuuspankit ja sitä kautta koko OP Ryhmän, jonka palveluksessa työskentelee yli 12 000 henkilöä. OP Ryhmän visio on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa sekä asiakkaiden, työntekijöiden että kumppaneiden näkökulmasta. Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen – yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen asiakkaidemme kanssa yhteisön tarpeita täyttäen.

OP Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Vähittäispankki, Yrityspankki sekä Vakuutus. Tarjoamme asiakkaillemme maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden sekä parhaat keskittämisedut. Olemme paikallinen toimija, jonka palvelut ovat saatavilla sekä monipuolisten digitaalisten kanavien että kattavan konttoriverkoston kautta.

Lue lisää OP Ryhmästä katsauksen sivulta 3 (pdf)

Konkreettisia tekoja koronakriisin keskellä

Pääjohtajan katsaus

Pääjohtajan kuva

Vuosi 2020 oli OP Ryhmälle hyvin poikkeuksellinen globaalin koronapandemian vaikuttaessa liiketoimintamme toimintaympäristöön monella eri tavalla. Muutoskykymme joutui testiin, kun pandemia levisi Suomeen maaliskuun alussa.

Keskityimme ensin varmistamaan oman henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä turvaamaan häiriöttömän toiminnan, jotta asiakkaamme saivat tarvitsemansa pankki- ja vakuutuspalvelut. Toimintamme keskiössä oli turvallinen ja tuloksekas työnteko.

Toteutimme keväästä alkaen perustehtäväämme myöntämällä jopa 12 kuukauden maksuttomia lyhennysvapaita kotitalouksille ja yrityksille. Koronakriisin aikana myönsimme lyhennysvapaata yhteensä noin 126 000 asiakkaallemme. Rajoitustoimien aikana osuuspankeissa varattiin omia asiointiaikoja erityisryhmille, ja avasimme myös neuvontapuhelimen tukemaan riskiryhmien pankkiasiointia koronapandemian aikana. Kannoimme yhteiskuntavastuutamme myös osallistumalla koronavirustestauksen kapasiteetin kasvattamiseen ja lahjoittamalla Pohjola Sairaalan henkilöstön työpanosta yhteiskunnan kannalta kriittisiin työtehtäviin.

Lue koko teksti katsauksen sivulta 4 (pdf)

Strategiamme

Perustehtävämme ja arvomme – vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen – ohjaavat toimintaamme sekä valintojamme ja antavat työllemme merkityksen. Visiomme antaa meille suunnan. Toimintaympäristön jatkuva seuranta ja strategiset painopisteemme auttavat meitä saavuttamaan visiomme

Toimintaympäristön kehityksestä tehdään osana OP Ryhmän strategiatyötä vaihtoehtoisia skenaarioita, joiden toteutumista seurataan tunnistaen, millaisiin kehityskulkuihin ryhmän tulee varautua. Jatkuva strategiaprosessi auttaa vastaamaan omistaja-asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin sekä reagoimaan joustavasti toimintaympäristön muutokseen ja epävarmuuteen.

Strategiaprosessimme on osoittanut toimivuutensa hyvin myös poikkeuksellisena vuonna 2020, kun koronakriisi muutti talouden ja finanssialan näkymät poikkeuksellisen epävarmoiksi ja pakotti reagoimaan muutoksiin nopeasti.

Lue lisää OP Ryhmän strategiasta katsauksen sivulta 16 (pdf)

Keskeiset tapahtumat 2020

Taloudellista helpotusta asiakkaillemme koronakriisin keskellä

OP Ryhmä tarjosi asiakkailleen maaliskuusta alkaen mahdollisuuden maksuttomiin lyhennysvapaisiin ja maksuohjelman muutoksiin, jos asiakkaan taloudenhoito oli vaikeutunut koronakriisin vuoksi. Huhtikuusta alkaen Pohjola Vakuutus tarjosi asiakkailleen mahdollisuuden maksuaikojen joustoon koronakriisin vuoksi. OP Kiinteistösijoitus Oy tuki keväällä ja kesällä vuokralaisiaan joustoilla vuokranmaksussa, ja osuuspankit myönsivät asiakkailleen vuokranmaksuun liittyviä helpotuksia.

Uusia digitaalisia palveluja henkilö- ja yritysasiakkaillemme

OP Ryhmä vuoden aikana tarjolle useita uusia digitaalisia palveluja, ja poikkeuksellinen koronavuosi vauhditti entisestään asiakkaiden siirtymistä digitaalisiin kanaviin. Yrityksille OP lanseerasi digitaalisen OP Yritystalous -palvelun kokonaisvaltaiseen talouden seurantaan, kassanhallintaan ja maksuliikkeen hoitoon. Sijoittamisen aloittamista helpottamaan OP toi tarjolle digitaalisen OP Sijoituskumppani -palvelun, joka auttaa asiakasta toteuttamaan sijoitustavoitteensa vastuullisen sijoittamisen rahastojen avulla. Uusi Toistuvien menojen hallinta -palvelu kokoaa asiakkaan kaikki jatkuvat sopimukset ja tilaukset kustannuksineen yhteen paikkaan ja helpottaa niiden hallintaa. OP Monipankkipalvelussa eri pankeissa olevien tilien tiedot näkyvät samassa OP:n kanavassa.

Työtä ilmaston hyväksi

Vuoden aikana OP Ryhmä tuki rahoituksen kautta yrityksiä matkalla kestävään talouskasvuun, toi tarjolle uusia vastuullisia tuotteita, pienensi omia päästöjään ja lisäsi tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. OP Ryhmän oman toiminnan päästöt vähenivät 33 prosenttia vuonna 2020.

Katso kaikki vuoden 2020 keskeiset tapahtumat aikajanalla katsauksen sivulta 7 (pdf)

OP Ryhmän raportit

OP Ryhmän vuosi 2020 (pdf)

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 (pdf)

OP Ryhmän riski-ja vakavaraisuusraportti 2020 (pdf)

Selvitys OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 (pdf)

OP Ryhmän toimielinten palkitsemisraportti 2020 (pdf)

OP Ryhmän toimielinten palkitsemispolitiikka (pdf)