OP Ryhmän vuosi 2022

OP Ryhmä on jo yli 120 vuoden ajan edistänyt omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän vuosi 2022 ja vastuullisuus -katsaus kertoo, miten OP Ryhmä on toteuttanut perustehtäväänsä ja strategiaansa vuonna 2022.

Avainluvut 2022

Pääjohtajan katsaus

Jatkuva strategiaprosessimme parantaa reagointiherkkyyttämme ja kykyämme vastata joustavasti toimintaympäristön muutokseen ja epävarmuuteen.

Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja

Vuosi 2022 jää historiaan monella tavalla poikkeuksellisena. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota ja siitä seurannut energiakriisi Euroopassa yhdessä voimakkaasti kiihtyneen inflaation ja selvästi nousseiden markkinakorkojen kanssa loivat poikkeuksellisen suurta epävarmuutta finanssisektorin toimintaympäristöön ja vaikuttivat asiakkaidemme arjessa kustannusten tuntuvana nousuna.

Kotitalouksien luottamus omaan ja Suomen talouteen laski ennätysalhaiselle tasolle. Heikentynyt taloustilanne näkyi sijoitusmarkkinoilla voimakkaiden hintavaihtelujen lisäksi osakkeiden ja joukkolainojen hintojen tuntuvana laskuna sekä vuoden loppua kohden myös asuntolainojen kysynnän ja asuntokauppojen määrän vähentymisenä sekä asuntojen hintakehityksen hidastumisena. Heikentyneistä talousnäkymistä ja kohonneista markkinakoroista huolimatta sekä kotitalouksien että yritysten lainanhoitokyky säilyi hyvänä.

Huolimatta vuoden aikana toimintaympäristössä tapahtuneista useista nopeista ja ennakoimattomista muutoksista OP Ryhmän tulos oli vuonna 2022 historiallisen hyvä. Erinomainen tuloskuntomme osoittaa, että ydinliiketoimintaamme – pankki- ja vakuutusliiketoimintaan – keskittyvä strategiamme toimii. OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Käytämme osan parantuneesta kannattavuudestamme helpottamaan lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaamme taloudellista tilannetta ja olemme päättäneet maksaa vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaillemme 30 prosentilla korotettuina.

Lue koko katsaus

Strategiamme

Perustehtävämme, arvomme, visiomme ja strategiamme painopisteet ovat kokonaisuus, jossa osat täydentävät toisiaan. Strategiamme painopisteet ovat selkeitä valintoja kohti visiomme asettamaa tavoitetta. Olemme asettaneet lähivuosien toiminnallemme viisi strategista painopistettä: arvoa asiakkaille, kannattava kasvu, laadukas ja tehokas toiminta, vastuullinen liiketoiminta ja osaava, innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Lisäksi kaiken toimintamme pohjana on vahva riskienhallinta- ja compliance-kulttuurimme.

strategiakuva_FI.jpg

Lue lisää OP Ryhmän strategiasta

Rakennamme yhdessä kestävää huomista

Strategiamme ja arvojemme mukaisesti haluamme olla vastuullinen finanssialan edelläkävijä. Vastuullisuustyötämme ohjaa elokuussa 2022 päivitetty vastuullisuusohjelma.

Keskeiset tapahtumat 2022

Osuuspankkien omistaja-asiakkaille ylimääräisiä OP-bonuksia

Vuoden 2022 toimintaympäristö on ollut haastava. Talouden näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat ja Suomen talouskasvun ennustetaan hidastuvan selvästi. OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Vuonna 2023 OP Ryhmä haluaa käyttää osan vuoden 2022 parantuneesta kannattavuudesta helpottamaan lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaansa arkea korottamalla OP-bonuksia 30 prosentilla. Tämä tarkoittaa vuositasolla omistaja-asiakkaille arviolta yli 60 miljoonan euron arvosta lisäbonuksia. 

OP Ryhmän uusi vastuullisuusohjelma 

OP Ryhmä on mukana yhteiskunnan kestävyysmurroksessa sekä edistämässä finanssialan kestävämpää ja vihreämpää huomista. OP Ryhmän tavoitteena on toimia finanssialan suunnannäyttäjänä vastuullisuudessa. Uusi vastuullisuusohjelma pohjautuu kolmeen vastuullisuusteemaan, jotka ohjaavat OP Ryhmän toimintaa, tulevaisuutta ja vaikuttavuutta. Uuden vastuullisuusohjelman myötä esimerkiksi vähennämme merkittävästi luotto- ja sijoitussalkkujemme päästöjä, edistämme monimuotoisuutta toiminnassamme ja kehitämme henkilöstömme vastuullisuusosaamista. 

Asuntomarkkinat viilentyivät haastavassa toimintaympäristössä

Asuntomarkkinoilla vuoden alkupuolisko oli kohtuullisen hyvä, mutta haastavassa toimintaympäristössä vuoden jälkipuoliskolla niin asuntokauppa kuin lainannostoaktiivisuus hidastuivat viime vuodesta lähemmäs koronaa edeltänyttä tasoa. Lisäksi asumiskustannukset kääntyivät loppuvuonna selvään nousuun energian hintojen kohoamisen ja korkojen nousun myötä. 

OP vauhdittaa vihreää siirtymää

Joulukuussa 2022 OP Ryhmä ja Euroopan investointirahasto sopivat uusista riskinjakotakauksista. Vihreää siirtymää ja yritysten innovaatiotoimintaa edistävät takaukset tuovat noin 200 miljoonaa euroa lisää rahoitusta markkinaan. Takaukset helpottavat rahoituksen saamista vihreää siirtymää vauhdittaviin investointeihin sekä mahdollistavat pk-yritysten hankkeiden toteutumisen vähemmillä vakuuksilla. Erilaiset takausratkaisut tulevat saataville osuuspankkeihin alkukevään 2023 aikana. Vuoden 2022 alussa OP Yrityspankki laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan päivitetyn Green Bond Framework -viitekehyksen mukaisesti. Myös tämän lainan kautta hankitut varat kohdistetaan kestävään yritysrahoitukseen. 

OP Ryhmän asiakkaiden kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen jatkui

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta OP-sijoitusrahastot saivat 55 700 uutta osuudenomistajaa, mikä on 51 prosenttia koko markkinan kasvusta. Lähes 80 prosenttia valitsi vastuullisen sijoitusrahaston. Osakekaupankäynnin toteutuneiden toimeksiantojen määrä oli vuoden 2021 tasolla.

longpage_vastuullisuus_1900x1267.jpg