OP Ryhmän vuosi 2023

OP Ryhmän visio on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän vuosi 2023 ja vastuullisuus -katsaus kertoo, miten olemme toteuttaneet perustehtäväämme ja strategiaamme vuonna 2023.

Avainluvut 2023

Liikevoitto yhteensä 2 050 miljoonaa euroa. Liikevoitto jakautuu segmenteittäin, vähittäispankin osuus on 60 prosenttia, yrityspankin 20 prosenttia ja vakuutuksen 20 prosenttia. Liikevoitto oli vuonna 2019 838 miljoonaa euroa, 2020 785 miljoonaa euroa, 2021 1 127 miljoonaa euroa, 2022 1 120 miljoonaa euroa ja 2023 2 050 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde (CET1) oli vuonna 2023 19,2 prosenttia. Myönnetyt vihreät lainat, kestävyys-kriteerilainat ja limiitit olivat 6,6 miljardia euroa. Kestävien rahastojen osuus kaikista rahastopääomista vuoden lopussa oli 87,7 prosenttia. Yhteenlasketut vastuukannan päästöt omaisuusluokittain Scope 1 ja Scope 2 ovat 5,2 miljardia CO2e-tonnia. Päästöt jakautuvat seuraavasti: yrityslainat 59 prosenttia, asuntolat 6 prosenttia, moottoriajoneuvot 5 prosenttia sekä listatut osakkeet ja yritysten joukkovelkakirjalainat 30 prosenttia. OP Ryhmän mobiilikanavilla oli yli 1,6 miljoonaa aktiivista käyttäjää. OP:n mobiilikanaviin kirjauduttiin keskimäärin 56 miljoonaa kuukaudessa. OP Ryhmällä oli vuoden lopulla 2,1 miljoonaa omistaja-asiakasta. Omistaja-asiakkaille kertyi vuoden 2023 aikana 275 miljoonaa euroa uusia OP-bonuksia. Korotamme vuodelta 2024 kertyviä OP-bonuksia 40 prosenttia. Lisäbonuksen arvo on arviolta 86 miljoonaa euroa.

Pääjohtajan katsaus

Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle. OP Ryhmän osalta kaikki nämä tekijät ovat erinomaisessa kunnossa.

Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja

Suomen talous oli vuonna 2023 poikkeuksellisen epävarmassa ja epätasapainoisessa tilassa. Talous painui loppuvuonna maltilliseen taantumaan, työttömyys nousi hieman ja inflaatio pysyi hidastumisesta huolimatta edelleen selvästi aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Markkinakorot pysyivät loppuvuoden laskusta huolimatta selvästi totuttua korkeammalla tasolla Euroopan keskuspankin pitäessä rahapoliittista ohjausta kireällä.

Asuntomarkkinoilla niin asuntokaupan volyymi kuin asuntoluottojen kysyntä olivat vuoden takaiseen verrattuna selvästi alhaisemmalla tasolla. Myös asuntojen hintojen lasku jatkui. Loppuvuonna markkinakorkojen lasku vauhditti osakemarkkinoita ja osakekurssit nousivat monissa pörsseissä. Sen sijaan Helsingin pörssissä osakeindeksit päätyivät koko vuoden kehityksen osalta miinukselle. Geopoliittiset riskit pysyivät korkealla koko vuoden ja kasvoivat loppuvuonna erityisesti Lähi-idän kiristyneen tilanteen vuoksi.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta OP Ryhmän liiketoiminta kehittyi koko vuoden erittäin myönteisesti ja liikevoitto oli 2 050 miljoonaa euroa. OP Ryhmä on yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa. Myös maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla.

Vahvan tuloskehityksemme ansiosta tarjoamme lähes 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaallemme entistäkin paremmat edut vuonna 2024. Näin helpotamme kotitalouksien tilannetta näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Maksamme vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuina emmekä peri vuonna 2024 omistaja-asiakkailtamme lainkaan kuukausimaksuja päivittäispalveluista. Korotettujen OP-bonusten ja päivittäispalveluihin liittyvän edun yhteenlaskettu kokonaisarvo nousee arviolta 400 miljoonaan euroon.

Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys tulee jatkossakin näkymään eri tavoin omistaja-asiakkaille annettavina taloudellisina ja muina etuina.

Lue koko katsaus

Strategiamme

Perustehtävämme ja arvomme ohjaavat sekä toimintaamme että valintojamme ja antavat työllemme merkityksen. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen.

Lue lisää OP Ryhmän strategiasta

Rakennamme yhdessä kestävää huomista

Suomen suurimpana yritysrahoittajana ja finanssialan toimijana meillä on tärkeä tehtävä tukea asiakkaitamme kohti hiilineutraalia taloutta. Omien päästöjemme vähentäminen on myös tärkeää, mutta suurimman vaikutuksen saamme aikaan ohjaamalla salkkumme olennaisimpia sektoreita entistä kestävämpään ja päästöttömämpään toimintaan.

Olemmekin asettaneet sektorikohtaiset päästövähennystavoitteet kolmelle toimialalle, joiden päästöt muodostavat yli 90 prosenttia OP:n Scope 3 -päästöistä. Tavoitteenamme on vähentää vuoden 2022 lähtötasosta mitattuna vuoteen 2030 mennessä:

  • energiatuotannon päästöintensiteettiä 50 prosenttia
  • absoluuttisia päästöjä maataloudessa 30 prosenttia
  • asuntolainojen päästöintensiteettiä 45 prosenttia.

Data OP Ryhmän ytimessä

Vuosi 2023 oli datan hyödyntämisessä yksi OP Ryhmän historian aktiivisimpia. OP Ryhmän datan strategisten painopisteiden tavoite on tuottaa arvoa asiakkaille ja OP Ryhmälle, varmistaa turvallinen ja tehokas toiminta sekä vahvistaa datakyvykkyyksiä ja niiden mahdollistamaa kilpailuetua.

Keskeiset tapahtumat 2023

OP toi markkinoille uudet kestävät rahoitusratkaisut pk-yrityksien, taloyhtiöiden ja maatalousyrittäjien tarpeisiin

Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa korostuu jatkuvasti. Vuonna 2023 OP edisti asiakkaidensa vihreän siirtymän tavoitteita kehittämällä uusia kestäviä rahoitusratkaisuja. OP toi markkinoille uuden vihreän lainan sekä kolme erilaisiin tarkoituksiin suunnattua Euroopan investointirahaston EIR-takaustuotetta, joilla helpotetaan pk-yritysten ja taloyhtiöiden rahoituksen saantia. EIR-takaus myönnetään vihreän liiketoimintamallin perusteella tai vihreään investointiin ja takauksen ansiosta hakijan on mahdollista saada rahoitusta edullisilla ehdoilla.

EIR-takausten lisäksi OP lanseerasi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vastuullisen toimittajarahoituksen, jolla kannustetaan toimitusketjua kestävämpään toimintaan vastuullisuuteen sidotulla rahoituksella.

OP Ryhmä aloitti kattavan pilvisiirtymän ja hyödyntää Microsoftin Suomeen rakentuvia pilvipalveluja

OP Ryhmä ja Microsoft ilmoittivat kesällä syventävänsä IT-kumppanuuttaan. Kumppanuuden ja Microsoftin pilviympäristöön siirtymisen myötä OP pystyy tarjoamaan entistäkin paremmat palvelut asiakkailleen ja mukautumaan nopeasti digitalisoituvaan maailmaan. Pilvisiirtymä on OP:lle merkittävä investointi uuteen teknologiaan, IT-osaamiseen ja toimintatapaan. Päätös keskittää IT-palvelut Suomessa sijaitsevaan pilviekosysteemiin ja rakentaa uudet digipalvelut ja data-alusta Microsoft Azureen edistää koko Suomen digikasvua. Vuonna 2023 OP Ryhmä ilmoitti myös rekrytoivansa 300 uutta IT-alan kansainvälistä huippuosaajaa kehittämään tulevaisuuden finanssipalveluita.

OP Sujuvat kaupat -palvelu helpotti yksityishenkilöiden autokauppaa

OP toi vuonna 2023 yksityishenkilöiden väliseen autokauppaan uutta sujuvuutta ja turvallisuutta tuomalla markkinoille OP Sujuvat kaupat -palvelun. Palvelu kokoaa kaikki autonvaihtoon liittyvät asiat yhteen ja mahdollistaa kauppojen hoitamisen kerralla kuntoon tehden autokaupan prosessista molemmille osapuolille läpinäkyvän, sujuvan ja turvallisen. Palvelun kautta on mahdollista hakea rahoitusta, ostaa autovakuutus ja rekisteröidä auto kaupanteon yhteydessä.